Aanvragen voor dekken

Rollo staat alleen ter dekking voor ASCA en/of FCI geregistreerde teven, passend bij zijn lijn en alle noodzakelijke/wenselijke onderzoeken hebben gehad. Ik reageer niet op aanvragen voor kruisingen.


Posted in Nieuws by with comments disabled.